נטילת ידיים מגרניט כולל סף למניעת זליגת מים בישיבה ברמות ירושלים